Moslims Online com islam
Moslims
Nederland
Online
Samen in onze liefde voor MoeHammed-Profeet MoHammed zijn licht liedt de weg uit de duisternis
De twee geloofsgtuigenissen
De weg om Moslim te worden
De maand Ramadan
De reiniging en het gebed
De eerste verplichting


De eerste verplichting voor de mens is het kennen van Allah en Zijn Boodschapper Moehammad (vrede zij met hem).

Het kennen van Allah houdt in:

    Het kennen van hetgene dat verplicht gekenmerkt is voor Allah.
    Het kennen van hetgene dat onmogelijk is om aan Allah toe te schrijven.
    Het kennen van hetgene dat mogelijk is om aan Allah toe te schrijven.

Het is verplicht om te geloven dat Allah algehele Perfecte Eigenschappen heeft die Hem waardig zijn. Zoals de Kennis (Al-^Ilm), de Macht (Al-Qoedrah) en de Wil (Al-‘Iradah). En het is onmogelijk om de onwetendheid en de zwakheid aan Hem toe te schrijven. Het is ook onmogelijk om alle geschapen eigenschappen aan Hem toe te schrijven; zoals de eigenschappen van de mensen bijvoorbeeld. Allah heeft de Macht om de schepsels uit het niets te laten bestaan. Eveneens heeft Hij de Macht om de schepsels van het bestaan naar het niet-bestaan te brengen.De Imam Al-Boegariej heeft overgeleverd dat de Profeet Moehammad, vrede zij met hem, zei:

” Afddaloe al-a^mali iemanon Bil-laahi wa Rasoelih “

Wat betekent: [ Het allerbeste van de daden is het geloven in Allah en Zijn Boodschapper.]


De Imam Al-Ghazzaliej zei:

” La tassih-hoe al-^ibadah illa ba^da ma^rifatil-ma^boed.”

Wat betekent: [ Als iemand niet het juiste geloof in Allah heeft, dan is zijn aanbidding ongeldig.]

Wat betreft het kennen van de Boodschapper, dat gebeurt door het kennen van wat voor hem verplicht gekenmerkt is, wat voor hem onmogelijk is en wat voor hem wel passend is.

Hij is verplicht gekenmerkt met waarachtigheid, betrouwbaarheid, moed, extreme intelligentie en de Boodschap vertellen en bekend maken. Het is onmogelijk om de leugen, de leugenachtigheid, de onbetrouwbaarheid, de domheid en de lafheid aan hem toe te schrijven. Hij is ook verplicht behoedt voor blasfemie (koefr), de grote zonden en de kleine zonden van laagheid, vóór de komst van zijn missie als Profeet en daarna.

Het is voor hem wel mogelijk om te eten, drinken, slapen, trouwen enzovoort. Dat allemaal geldt ook voor alle Profeten.


De Eigenschappen van Allah die verplicht zijn om te kennen:

    Het Bestaan (Al-Woedjoed).
    De Eenheid (Al-Wahdaniej-jah).
    De Eeuwigheid (Al-Qidam, Al-‘Azaliej-jah); d.w.z. het is onmogelijk dat Zijn Bestaan een begin heeft.
    De Oneindigheid (Al-Baqa’); d.w.z. het is onmogelijk dat Zijn Bestaan een einde heeft.
    Het niet nodig hebben van anderen (Al-Qi-jamoe Bin-Nafs).
    De Macht (Al-Qoedrah).
    De Wil (Al-‘Iradah).
    De Kennis (Al-^Ilm).
    Het Horen (As-Sam^).
    Het Zien (Al-Bassar).
    Het Leven (Al-Ha-jah).
    Het Woord (Al-Ka-laam).

Het niet lijken op de schepping (Al-Moegala-fatoe lil-hawadith).

INFO@MOSLIMS-ONLINE.COM