Online
Samen in onze liefde voor MoeHammed-Profeet MoHammed zijn licht liedt de weg uit de duisternis
Nederland
Moslims
Hoofdstuk 1.   Tijden van het Gebed (Salaah)
Het is verplicht om de vijf gebeden te verrichten tijdens de dag en de nacht. Dit zijn:
  Het middaggebed (Edh-dhohor): van vier rak^ah, zijn tijd begint zodra de zon zich verwijdert van het midden van de hemel en duurt totdat de schaduw van een willekeurig ding dezelfde lengte bereikt als die van het ding zelf, plus die van de schaduw die ze had op het moment van de zenit (hoogste punt van de zon).
  Het namiddaggebed (El-^asr): van vier rak^ah, zijn tijd begint wanneer de tijd van het middaggebed eindigt en duurt tot de verdwijning van de zonneschijf.
  Het avondgebed (El-magreb):   van drie rak^ah, zijn  tijd begint na de verdwijning van de zonneschijf en duurt tot de verdwijning van het rode schijnsel.
Het nachtgebed (El-^isha') : van vier rak^ah, zijn tijd begint wanneer de tijd van het avondgebed eindigt en duurt tot de verschijning van de echte dageraad.
  Het ochtendgebed (Es-sobh): van twee rak^ah, zijn tijd begint wanneer de tijd van het nachtgebed eindigt en duurt tot de verschijning van de zonneschijf.  
  Het is een verplichting deze verplichtingen in hun tijd te voltooien voor elke moslim, puber, gezond van geest en rein (van menstruatie en kraamzuivering). Het is dus verboden ze te vervroegen of ze uit te stellen zonder een geldig excuus.
  Als een verhindering, zoals de menstruatie, opdaagt nadat een gebedstijd ingaat en er was genoeg tijd om het gebed uit te voeren, dan moet men dat gemiste gebed inhalen. In het geval dat men ook incontinentie heeft, als de verhindering opdaagt na een tijd die genoeg was om het gebed en haar reiniging uit te voeren, dan moet men dat gemiste gebed inhalen.
Puber (balig) : fysiek puber of de leeftijd van vijftien maanjaren hebben bereikt.
En als de verhindering eindigt en er is genoeg tijd over om Allahoe 'akbar te zeggen voordat de gebedstijd eindigt, dan moet dit gebed worden ingehaald, en ook de voorafgaande als ze samengevoegd kunnen worden.
  Dus als de verhindering eindigt voor zonsondergang terwijl er nog genoeg tijd over is om Allahoe'akbar te zeggen, dan moet men het namiddaggebed en het middagebed inhalen. Als de verhindering eindigt voordat de dageraad begint en er is genoeg tijd over om Allahoe'akbar te zeggen, dan moet men het nachtgebed en het avondgebed inhalen.
Hoofdstuk 2.
      Het is verplicht voor de voogd van de jongen of van het meisje, die de leeftijd van mentaal onderscheid (moemayyiz) hebben bereikt om ze te bevelen het gebed uit te voeren en hen erover te onderwijzen vanaf de leeftijd van zeven maanjaren en ze te slaan als ze er vanaf zien als ze de leeftijd van tien maanjaren hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor het vasten als ze het kunnen verdragen.
    De voogd is ook verplicht hen te onderwijzen in het geloof en de wetten: over wat verplicht is en wat verboden is. Ook de legaliteit van de siewaak en het gezamenlijk bidden (el-djamaa^ah). Het is verplicht voor de Moslim heersers om degene die het gebed uit luiheid nalaat, te executeren, wanneer hij geen berouw heeft, maar zijn beoordeling is dat hij Moslim is. Het is verplicht voor elke Moslim om zijn familie te bevelen om het gebed te verrichten, evenals aan alle andere personen als men hiertoe in staat zijn.
Hoofdstuk 3.   De kleine wassing (Woedoe')
Onder de voorwaarden van geldigheid van het gebed is er de woedoe' (de kleine wassing) die uit zes zuilen bestaat, dat zijn:
1:                 de intentie van de reiniging voor het gebed of een andere vergelijkbare geldige intentie tijdens het wassen van het gezicht, dat wil zeggen gelijktijdig met het wassen van het gezicht volgens esh-Shafi^ieyy.
                   Volgens Melik is het voldoende wanneer de intentie kort voor het wassen van het gezicht wordt gedaan.
2:                 het hele gezicht wassen, vanaf de normale haargrens van het voorhoofd tot aan de kin en van het ene oor tot het andere, inclusief haren en huid, met uitzondering van het binnenste van de volle baard van de man.
3:                 het wassen van de handen en onderarmen, inclusief de ellebogen en alles wat erop zit .
4:                 met de natte hand over het hoofd of een gedeelte hiervan strijken, zelfs als het maar één haar is, binnen de grenzen van het hoofd.
5:                 het wassen van de voeten inclusief de enkels of, als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, met de natte hand over de Goff  strijken.
6:       de volgorde aanhouden, zoals genoemd.
De kleine wassing wordt ongeldig door:
1.Alles wat uit de geslachtsorganen en anus komt behalve de meniey (sperma of zijn vrouwelijke gelijke). 
2.het aanraken van de geslachtsdelen of de anus van de mens met de binnenkant van de hand zonder isolatie ertussen.
Goff : Zoals bijvoorbeeld een schoen die de voeten en de enkels bedekt.
3.het aanraken van de huid van een huwbare vrouw, die de leeftijd bereikt heeft waarop ze aantrekkelijk is voor het andere geslacht
4.het bewustzijn verliezen, maar niet als iemand recht op zijn achterste zit te slapen.
Hoofdstuk 4.   Jezelf schoonmaken na het ontlasten en urineren (Istindja')
Het is verplicht om el-istinja' (intieme reiniging) te doen na de uitscheiding van alle natte substanties uit de geslachtsorganen en anus, behalve de meniey. El-istinja' gebeurt met water totdat de plek rein is of de plek wordt drie keer of meer afgeveegd totdat het schoon is (zelfs wanneer er een spoor achterblijft) met een object wat in staat is om weg te nemen, rein, vast en niet-respectabel is, zoals een steen of papier, zelfs als er water aanwezig is, op voorwaarde dat de nadjasah (de onreinheid volgens de islamitische wet) niet verplaatst of opgedroogd is. Als de nadjasah verplaatst of opgedroogd is dan is het gebruik van water verplicht.
Onder de voorwaarden van het gebed is er de reiniging van de grote hadath (el-hadathoe l'akbar) door de ghoesl (de grote reiniging) of door de tayammoem als men niet in staat is om de ghoesl te doen.
De dingen die de ghoesl verplicht maken, zijn:
1.De uitscheiding van de maniey.
2.De sexuele gemeenschap.
3.De beeindiging van de menstruatie.
4.De beeindiging van de kraamzuivering.
5.Het bevallen.
Zuilen van de Ghoesl
Er zijn twee zuilen van de ghoesl:
1.De intentie hebben om de grote hadath weg te halen of een gelijkwaardige intentie.
2.Het hele lichaam met water wassen, inclusief huid en haar, zelfs als het dik is.
Hoofdstuk 6.   Voorwaarden van de reiniging (Tahaarah)
De voorwaarden van de reiniging zijn:
1.De Islam
2.De leeftijd van mentaal onderscheid hebben bereikt (et-temyiez) dat wil zeggen dat het kind de leeftijd heeft bereikt waarop het vragen begrijpt en deze kan beantwoorden.
3.Het weghalen van alles wat het water verhindert om de plek te bereiken die gewassen moet worden.
4.Het water laten stromen.
5.Zuiverend water gebruiken, dat wil zeggen water dat niet is  veranderd door de menging met een reine stof, zoals melk of inkt. Als het water verandert doordat het gemengd is met een andere stof, zodat het niet meer water genoemd kan worden, dan kan dit water niet meer voor de reiniging gebruikt worden. Maar als het water verandert door stoffen die zich op de oorspronkelijke plaats van het water bevinden of op haar pad of zoiets dergelijks, dan blijft het water zuiverend. Het moet ook niet veranderd zijn door een najasah, zelfs als het in lichte mate is. En als de hoeveelheid van het water minder is dan twee qoellah dan is het een voorwaarde dat het niet in aanraking is geweest met een niet-toelaatbare najasah. Dit water mag niet al gebruikt zijn om een kleine of grote hadath weg te halen of om een najasah te verwijderen.
qoellah: De volume van twee qoelah is ongeveer 216 liter
Degene die geen water heeft gevonden of voor wie water schadelijk is past de  tayammoem toe:
·        nadat het gebedstijd is ingegaan,
·        na de verwijdering van alle niet-toelaatbare najasah,
·        met niet-gemengde aarde dat reinigend en stoffig is.
De tayammoem doet men zo:
Men doet de intentie, om het verplichte gebed toe te staan, vanaf het slaan met de handen op de aarde en houdt de intentie totdat men begint met het strijken over het gezicht. Men strijkt over het hele gezicht en slaat een tweede keer op de grond waarmee men de handen en de onderarmen inclusief de ellebogen bestrijkt.


De twee geloofsgtuigenissen
De weg om Moslim te worden
De maand Ramadan
De reiniging en het gebed