Men kan Moslim worden door het kennen, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen met de intentie om de Islam in te treden en het blasfemie te verlaten.
Wat zijn de twee Geloofsgetuigenissen?
De twee Geloofsgetuigenissen zijn:
            In het Nederlands:
Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammad Zijn boodschapper is.
Klik hier om de twee Geloofsgetuigenissen in het Nederlands te beluisteren
         In het Engels:
I bear witness that no one deserves to be worshiped except Allah and I bear witness that Muhammad is the Messenger of Allah.
Klik hier om de twee Geloofsgetuigenissen in het Engels te beluisteren
          In het Arabisch:
????? ??? ?? ???? ????? ????? ?????? ???? ??????? ????? ????
Asj-hadoe 'al-la 'Ilaha 'Il-Lal-laah, wa 'asj-hadoe 'anna Moehammadar-Rasoeloel-laah.
Klik hier om de twee Geloofsgetuigenissen in het Arabisch te beluisteren
Degene die geen Moslim is, kan Moslim worden door het weten, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen, met de intentie om in de Islam te treden en de blasfemie te verlaten.
1- Het eerste Geloofsgetuigenis betekent o.a. dat niets en niemand de aanbidding verdient dan Allah, de Schepper van alles. Allah bestaat zonder plaats, Allah is niet boven de Troon en niet in de hemelen. Allah lijkt nergens op.
2- Het tweede Geloofsgetuigenis houdt o.a. in dat Profeet Moehammad, de zoon van^Abdoellah, een boodschapper van God is. Profeet Moehammad was in Makkah geboren en hij is in Al-Madienah begraven. Hij werd gestuurd om de boodschap van Allah aan de mensen en de djin door te geven. En om te werken met de Geopenbaarde Wetten die de Profeet heeft ontvangen. De Moslims geloven dat alles wat Profeet Moehammad over Allah verkondigt en verteld heeft waar is.
De twee Geloofsgetuigenissen bevestigen de Goddelijkheid alleen aan Allah en ze bevestigen de ontvangst van de missie van Profeetschap door de Profeet Moehammad. Zij verwerpen de Goddelijkheid van ieder ander dan Allah.
Om meer te weten over de betekenis van de twee Geloofsgetuigenissen, lees dan "de betekenis van de Geloofsgetuigenissen" op het Islamitische informatie webpagina of mail ons.


De twee geloofsgtuigenissen
De weg om Moslim te worden
De maand Ramadan
De reiniging en het gebed
Online
Samen in onze liefde voor MoeHammed-Profeet MoHammed zijn licht liedt de weg uit de duisternis
Moslims
Nederland