De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten:
Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan verdragen. Het vasten is niet geldig van een ongelovige of van een afvallige en is ook niet geldig van een menstruerende vrouw en een vrouw die in de kraamzuivering is.
* Wanneer wordt iemand verantwoordelijk: voor een jongen, vanaf zijn eerste zaadlozing of als hij vijftien maanjaren oud wordt en voor een meisje, vanaf haar eerste menstruatie of zaadlozing of als zij vijftien maanjaren oud wordt.
Het kind is niet verplicht om te vasten, maar het is verplicht voor de voogd om een bevel te geven aan zijn kind die zeven maanjaren heeft bereikt, om te vasten (als het kind het vasten kan verdragen). Als het kind tien maanjaren heeft bereikt en nog niet vast, dan straft de voogd het kind omdat hij het vasten verlaat.
Het is voor degene die ziek is niet verplicht om te vasten, als het zijn gezondheid schade toebrengt. En het is ook niet verplicht voor een reiziger die een reisafstand (qasr) aflegt, zelfs als het vasten niet vermoeiend voor hem is, maar hij moet wel de stad verlaten met de intentie om te reizen voordat de dageraad (fadjr) aanbreekt. Maar ze moeten de gemiste dagen wel later inhalen. Het is niet verplicht voor een bejaarde om te vasten, als hij vreest dat het schadelijk voor zijn gezondheid zal zijn of dat hij er dood aan zal gaan.
Het vasten heeft 2 zuilen en dat zijn::
1.De intentie: de intentie wordt in het hart gedaan, dus het hoeft niet met de mond/tong gezegd te worden en het is verplicht s'avond voor iedere dag van Ramadan en het vasten zonder de intentie is ongeldig. Dus men zegt in het hart: "Ik doe de intentie om morgen een dag van Ramadan te vasten". Volgens sommige geleerden is het ook toegestaan als men in de eerste nacht van Ramadan de intentie doet voor de hele maand. Dan zegt men in het hart:
"Ik doe de intentie om dertig dagen van de maand Ramadan van dit jaar te vasten". Als bij een vrouw de bloeding van de menstruatie of van de kraamzuivering in een avond van Ramadan stopt, moet zij de intentie doen om de volgende dag te vasten, zelfs als ze de grote wassing (ghoesl) niet heeft gedaan. Omdat de grote wassing een voorwaarde is voor de geldigheid van het gebed maar niet van het vasten.
Na de zonsondergang en tot de dageraad begint, is het toegestaan om te eten, drinken en seksuele gemeenschap te hebben. Als iemand s'nachts gaat slapen zonder de intentie te doen om te vasten en hij wordt na het verschijnen van de dageraad wakker, dan moet hij niets doen van wat verboden is tijdens het vasten en deze dag na Ramadan inhalen.
2.. De onthouding (al-imsak): van voedsel, drinken, en om iets met een volume
via een opening in het lichaam in te brengen, vanaf dat de dageraad begint totdat de zon ondergaat.
totdat de zon ondergaat.
Dit is een overlevering (Hadieth) van de Profeet Mohammed die bewijst dat als iemand vergeet dat hij aan het vasten was en eet of drinkt, dat zijn vasten niet verbroken. is
En als iemand iets in zijn mond doet, zoals zijn vinger, om opzettelijk te braken, is zijn vasten verbroken, zelfs als men er niets van terug slikt.
Dit is een overlevering (Hadieth) van de Profeet Mohammed die bewijst dat als iemand onopzettelijk braakt dat dit zijn vasten niet verbreekt en dat hij die dag niet moet inhalen, maar als iemand opzettelijk dat doet, moet hij het wel inhalen.
Het is ook een verplichting om tijdens het vasten je van seksueel gemeenschap en masturbatie te onthouden, want beide verbreken het vasten.
Dingen die het vasten verbreken:
Opzettelijk eten, dus niet als men het vergeten is, ook als het maar iets kleins is zoals een sesamzaadje en drinken, ook als het maar een druppel water is of een medicijn.
Opmerking: inademen van stof op straat bijvoorbeeld, of het stof van de meel inademen verbreekt het vasten niet, omdat het moeilijk is om te voorkomen. Het proeven van het eten zonder in te slikken, verbreekt het vasten ook niet. En als iemand te lang de mond of de neus met water spoelt, totdat hij water slikt, is zijn vasten verbroken. Als iemand het speeksel naar de buitenkant van de lippen uitlaat, weer naar de mond terug doet en het weer slikt, verbreekt hij zijn vasten, maar zolang het speeksel niet naar buiten gaat, maar in de mond blijft, dus aan de tong blijft, verbreekt het vasten niet, ook als hij het weer slikt. Wat betreft het slijm, als het tot aan de buitenkant van de mond komt en men het weer slikt, is het vasten verbroken. En volgens Imam Aboe Haniefa; het slikken van het slijm nadat het tot de tong gekomen is, verbreekt het vasten niet. Als men onopzettelijk braakt en nadat het stopt, men het veranderde speeksel slikt vòòrdat men de mond met water schoonspoelt, dan is het vasten verbroken, omdat het speeksel onrein was geworden vanwege het braken.
Van degene die naast iemand zit die rookt en rook binnenkreeg door diegene die rookt, is het vasten niet verbroken. Op dezelfde manier, het rook van de wierrook of het geur ervan ruiken, verbreekt het vasten niet. Voor degene die zelf een sigaret rookt is het anders, want via de sigaret krijgt men kleine stofjes naar binnen en dat verbreekt het vasten van degene die tijdens het vasten rookt.
Het gebruik maken van neus- en oordruppels verbreekt het vasten. En ook het laxeren via de rectum verbreekt het vasten, maar een injectie in de huid verbreekt het vasten niet.
Als iemand tijdens het vasten flauw valt, maar niet de hele dag, verbreekt het vasten niet. Maar als men de hele dag vanaf dat de dageraad begint tot de zonsondergang buiten bewustzijn blijft, is diens vasten voor die dag ongeldig. Als men gek wordt, zelfs als het maar een moment is, wordt zijn vasten verbroken.
Als de menstruatie of kraamzuivering van een vrouw begint, zelfs als het vlak voor de zonsondergang is, is haar vasten verbroken.
En degene die tijdens het vasten een natte droom krijgt, zijn vasten is niet verbroken.
Het is anders voor degene die opzettelijk, terwijl hij het niet vergeten was, tijdens het vasten door te masturberen een zaadlozing krijgt.
En het vasten wordt verbroken van degene die in de vastentijd opzettelijk seksueel gemeenschap heeft, wetend dat hij aan het vasten is, zelfs als hij geen zaadlozing krijgt.
Als iemand vergeet dat hij aan het vasten is en hij seksueel gemeenschap heeft, is hij niet verplicht om in te halen.
Als iemand een natte droom heeft gehad, dan kan hij die dag gewoon vasten en hij doet de grote wassing om te bidden, want de vrouw van de Profeet Mohammed, ^Aisja heeft vertelt "dat de Profeet, als de ochtendgebedstijd kwam en hij een zaadlozing gehad had, hij die dag door vastte en dat hij de grote wassing deed om te bidden".
En wat het vasten ook ongeldig maakt is als iemand opzettelijk blasfemie (koefr) begaat, ook als men het als grap bedoelde of als men kwaad was. Want de aanbidding van een ongelovige is ongeldig, daarom moet men voorkomen om in alle soorten blasfemie (koefr) te vallen. De geleerden hebben de afvalligheid in 3 soorten verdeeld, afvalligheid in:
- geloven: : zoals iemand die gelooft dat Allah een lichaam is, een licht of een ziel.
- woorden: zoals iemand die Allah of de Islam vervloekt.
- daden: zoals het gooien van de Qoer'an in de vuilnisbak of een nederknieling voor een idool.
Wat verplicht is om te doen voor degene die een dag van Ramadan opzettelijk heeft verbroken:
Degene die niet vast in Ramadan moet in sommige gevallen alleen inhalen, in andere gevallen is men verplicht om in te halen en Fid-ja te betalen, in sommige gevallen is men verplicht om alleen de Fid-ja te betalen in plaats van het vasten en in andere gevallen is men verplicht om in te halen en een compensatie (kaffarah) te vervullen.
1. Degenen die niet vast in Ramadan en die verplicht is om alleen in te halen, zijn:
    a. Degene die niet vast vanwege een ziekte en die wel genezen kan worden.
    b. De reiziger die een reisafstand (qasr) heeft afgelegd en tijdens de reis niet heeft gevast.
    c. De menstruerende vrouw en de vrouw die in de kraamzuivering is.
    d. Degene die opzettelijk zonder een geldig reden in Ramadan niet gevast heeft (niet vanwege seksueel gemeenschap).
e. De zwangere vrouw en de zogende vrouw, als ze niet heeft gevast uit vrees voor haar eigen gezondheid, dus deze allemaal moeten alleen iedere dag inhalen die ze niet hebben gevast.
2. Degenen die verplicht zijn om in te halen en Fid-ja te betalen:
De zwangere vrouw en de zogende vrouw, als ze niet heeft gevast uit vrees voor de gezondheid van haar kind, bijvoorbeeld dat de melk vermindert, is ze verplicht om in te halen en voor iedere dag die ze niet heeft gevast Fid-ja te betalen en dat is het geven van twee samengevoegde, gemiddeldgrote, gekomde handen van het meest gebruikelijke soort basisvoedsel in het land (in Nederland bijvoorbeeld is dat tarwe en in China is dat rijst), aan een arme Moslim voor iedere dag die zij niet heeft gevast. Volgens Imam Aboe Haniefa is de Fid-ja het geven aan een arme moslim van voldoende voedsel voor lunch en diner of de waarde hiervan in geld.
3. Degenen die niet hebben gevast in Ramadan en die verplicht zijn om alleen Fid-ja te betalen zijn:
a. De bejaarde die het vasten niet kan verdragen hoeft niet te vasten en moet voor iedere dag die hij niet gevast heeft Fid-ja betalen.
b. De ongeneeslijk zieke hoeft niet te vasten en ook niet in te halen, hij moet alleen Fid-ja betalen.
4. En degene die verplicht is om in te halen en een compensatie (kaffarah) te vervullen, is degene die zich ervan bewust is dat het vastentijd is en opzettelijk ervoor kiest om seksueel gemeenschap met zijn vrouw te hebben, zelfs als hij geen zaadlozing krijgt. Dus hij is verplicht om die dag in te halen en de compensatie (kaffarah) te vervullen.
En de compensatie (kaffarah) is als volgt:
Het bevrijden van een Moslim slaaf, als hij dat niet kan dan moet hij twee opéénvolgende maanmaanden vasten exclusief de dag die hij nog moet inhalen. Als hij hier niet toe in staat is, dan moet hij zestig arme mensen voedsel geven, voor iedere persoon voldoende voedsel voor lunch en diner, dit is volgens Imam Aboe Haniefa. En als hij hier niet toe in staat is, blijft hij zijn hele leven verantwoordelijk ervoor en er is geen manier ervoor om er onderuit te komen.
Dagen waarop vasten niet toegestaan is:
Het is niet toegestaan om de dag van het feest van de Fitr (^Ied-oel-Fitr) en dat is de eerste dag van Sjawwal, de dag van het Offerfeest (^Ied-oel-Adha) en de drie dagen erna (Tasjrieq) te vasten. Het is niet toegestaan om de laatste helft van de maand Sja^ban en de dag van twijfel te vasten, tenzij men; vóór de ingang van de laatste helft begint te vasten en daarmee verder gaat; om in te halen; een Nadhr of Wird, zoals iemand die gewoonlijk Maandags en Donderdags vast.
De betekenis van deze Hadieth: "Het begin en eind van de maand Ramadan wordt vastgesteld door het zien van de maan (al-hilaal). Als de maan niet werd gezien dan maakt men de maand Sja^ban af met dertig dagen."
Het is soennah om zes dagen van de maand Sjawwal na de dag van het feest van de Fitr (^Ied-oel-Fitr) te vasten, het is beter om het opéénvolgend te doen, maar als men het niet opéénvolgend doet dan heeft men hiermee ook de Profeet opgevolgd en krijgt beloning ervoor.
En als iemand begint met een verplichte dag te vasten, zoals een dag inhalen van Ramadan of Nadhr, is het verboden om het vasten van die dag opzettelijk te verbreken. Maar als men het vrijwillige vasten vast, is het wel toegestaan om het te verbreken
Zakat el-Fitr:
Het is verplicht voor iedere Moslim die extra kosten over heeft van zichzelf en degene die hij verplicht is te onderhouden, voor de dag en de nacht van ^Ied el-Fitr  een Sa^ van zijn voeding te geven. En de Sa^ is de maat van vier handenvol gemiddeld-grote handen, van het basisvoedsel in het land en dit wordt aan een behoeftige arme Moslim gegeven of aan degene voor wie de Zakat bestemd is.
En de Moslim man is verplicht om Zakat el-Fitr te geven voor zijn vrouw en zijn kinderen, die nog niet puber zijn, en voor degenen die hij verplicht is om voor hun levensonderhoud te zorgen, zoals de vaders en de moeders. En Zakat el-Fitr is niet verplicht over een ongelovige. Het is verplicht om het te geven voor de zonsondergang van de ^Ied el-Fitr. Dus het is verboden om het tot na die tijd uit te stellen zonder een geldige reden en het is wel toegestaan om het eerder te doen en in het begin van Ramadan te geven.


De twee geloofsgtuigenissen
De weg om Moslim te worden
De maand Ramadan
De reiniging en het gebed
Online
Samen in onze liefde voor MoeHammed-Profeet MoHammed zijn licht liedt de weg uit de duisternis
Moslims
Nederland