De allerbeste daden zijn het geloven in Allah en Zijn Boodschapper

De Islam is het geloof van Moehammed, Jezus en Mozus, moge Allah hun eer en status verhogen.

Alle Profeten hebben gezegd: “ Er is geen andere God dan Allah ”.

De moslim houdt van andere moslims.