Wat betekent Tauwhied (de Éénheid van God)?

De geleerde Imam Al-DJoeneijd zei: ” Tauwhied is het onderscheid maken tussen de Eeuwige (d.w.z. Allah) en wat geschapen is “. Allah is Eeuwig, dit betekent dat Zijn Bestaan zonder begin is. Degene die geschapen is, heeft wel een begin. Omdat Allah Degene is Die de schepsels geschapen heeft dus Hij is de Schepper.

Soerat Asj-Ajhoera Ayah 11 wat betekent: [ Niets lijkt op Hem, op geen enkele manier ]. De geleerde Imam Al-Boegariej heeft overgeleverd: ” De Profeet werd gevraagd over het allerbeste van de daden, waarop hij antwoordde: het geloven in Allah en Zijn Boodschapper “.